Säljutbildning

Att vara säljare är ett yrke!

Oavsett om man har jobbat som säljare i 20 år eller om man är nybörjare så är det givande att investera i en säljutbildning. Man lär sig nya tekniker och metoder för att bli en ännu bättre säljare. Genom att utveckla sina attityder till försäljning och kunder samt anamma nya arbetssätt så utvecklas man som säljare.

Precis som inom alla andra yrken så krävs det, även inom försäljning, en yrkesutbildning för att bli riktigt skicklig.

Hur säljer man utan att kränga?

Win-Win Säljkonsult AB genomför säljutbildningar till företag och organisationer.

Hur ska man som säljare agera för att upplevas som mer intresserad av kunden och dennes behov, skaffa rätt förutsättningar för att kunna presentera en optimal lösning samt höja upp värdet på det man säljer och samtidigt minska priskänsligheten?

Givetvis så beror detta på hur man arbetar som säljare, vilken inställning man har till säljarrollen samt hur pass skicklig man är rent säljtekniskt. Försäljning handlar inte om att ”kränga på” kunden en massa produkter eller tjänster. Det gäller att ta reda på vad kunden är i behov av samt göra kunden uppmärksam på behov som denne kanske inte alltid tänker på. Lyckas man med det – samt bevisar att det är precis detta som ni kan erbjuda – då kan det bli en bra affär som tillfredsställer båda parter. Och både kund och säljare ska vara nöjda med affären, win-win helt enkelt.

Oavsett om ni behöver utbilda en eller flera säljare, så går det bra vilket som.

Välkommen att kontakta mig!

Intresseväckande besöksbokning

 • Vad är det som ska säljas in?
 • Hur brukar det låta? 
 • Vad är bra? 
 • Vad är dåligt?
 • Hur uppfattas mitt sätt att argumentera?
 • Djupgående genomgång av argumentation
 • Vilka risker löper jag om jag argumenterar fel?
 • På vilka olika sätt kan jag argumentera?
 • Olika dimensioner inom argumentation
 • Hur uttrycker vi oss?
 • Positiva och negativa uttryck
 • Hur kan jag förstärka det jag vill säga?
 • Betoningar
 • Vad är viktigt vid överföring av känslor?
 • Hur kan jag som bokare ”hålla i taktpinnen”?
 • Bokningssamtalets olika beståndsdelar
 • Vad innehåller varje beståndsdel?
 • Hur lägger man upp ett samtal som skapar intresse?
 • Exempel på bra upplägg av bokningssamtal
 • Riktlinjer vid besöksbokning
 • Konkreta förslag på vad som kan mätas
 • Skapa ditt eget upplägg
 • Träna på ditt eget upplägg
 • Eventuella justeringar av upplägget

Kundfokuserad försäljning

 • Diskussion om försäljning
 • När uppstår behov?
 • Hur får man reda på kundens behov?
 • Hur får vi fram de omedvetna behoven?
 • Hur kan vi vara säker på kundens behov?
 • När köper kunden?
 • Vad är det kunden fattar beslut på? 
 • Vad rör sig i kundens huvud? 
 • Vad påverkar detta?
 • Vilka säljaktiviteter påverkar resultatet?
 • Vilka kapaciteter påverkar resultatet? 
 • Vilka dimensioner kan jag dela in aktiviteterna i? 
 • Personlig kartläggning av attityd till försäljning
 • Genomgång av olika säljstilar och hur dessa tänker
 • Vilken säljstil leder tillframgång, hur och varför?
 • Vilka gör det inte lika bra och varför det?
 • Utvärdering av egen inställning till försäljning
 • Hur stor betydelse har första intrycket?
 • Vad bedömer folk vid första intrycket?
 • Grupparbete med exempel på säljsamtal
 • Gruppbedömning och motivering av exemplet
 • Fler exempel på ”vanlig” argumentation
 • Hur upplever kunden mitt sätt att argumentera?
 • Vad avgör detta?
 • Djupgående genomgång av argumentation!
 • Vilka risker löper jag om jag argumenterar fel?
 • På vilka olika nivåer kan jag argumentera?
 • Hur gör jag det?
 • Vilka dimensioner finns det inom argumentation?
 • Vilka är dessa och vilken nytta gör de?
 • Arbete – känner du igen de olika dimensionerna?
 • Arbete – kan du ta ut de olika dimensionerna?
 • Hur uttrycker vi oss?
 • Positiva och negativa uttryck!
 • Hur kan jag förstärka det jag vill säga?
 • Hur kan jag jobba med betoningar?
 • Vad är viktigt vid överföring av känslor?
 • Är alla behov lika viktiga?
 • Vilka är viktigare?
 • Vad är viktigast för kunden när beslut ska tas?
 • Grupparbete – säljspel
 • På vilka sätt kan man kommunicera?
 • Vad är syftet med frågor?
 • Vilka olika slags frågor finns det?
 • Vad kännetecknar dem?
 • Individuellt arbete – vilken typ av fråga är det?
 • Hur kan man styra med frågor?
 • Genomgång av ytterligare frågetekniker
 • Träning på frågetekniker
 • Genomgång av verktyg för argumentation
 • Arbete – framtagning av argumentanalys
 • Vad måste jag känna till innan jag argumenterar?
 • Vad ska säljas in vid detta samtal?
 • Hur håller jag som säljare i taktpinnen?
 • Vilka delar ingår i ett besöksbokningssamtal?
 • Hur lägger jag upp ett samtal som skapar intresse?
 • Tips vid besöksbokning
 • Konkreta förslag på vad som kan mätas
 • Hur presenterar de flesta sitt företag?
 • Vad är syftet med företagsinförsäljning?
 • Hur säljer jag in mitt företag?
 • Verktyg att använda vid företagsinförsäljning
 • Vad vill du besöket ska leda till?
 • Exempel på accepter vid kundbesök
 • Vad måste jag känna till om kunden?
 • Tips på områden att kartlägga
 • Hur ser strukturen ut för ett säljsamtal?
 • Vilka olika moment ingår i ett säljsamtal?
 • Vad gör man inom respektive del?
 • Personlig checklista för utvärdering av säljsamtal
 • Hur får jag fram kundens omedvetna behov?
 • Hur kan jag höja upp värdet av min produkt/tjänst?
 • Hur kan jag som säljare minska priskänsligheten?
 • Hur kan jag ”ligga före mina konkurrenter”?
 • Genomgång av olika metoder för behovsutveckling
 • Olika verktyg för behovsutveckling
 • Träning på behovsutveckling
 • Hur kommer man fram till en överenskommelse?
 • Vad inleder beslutsprocessen?
 • Vilka olika delar ingår i ett beslutsförslag?
 • Hur görs ett bra beslutsförslag?
 • Var är ett pris?
 • Attityder till pris och hur detta påverkar
 • Vad är säljarens jobb i prispresentationen?
 • Hur upplever kunden priset?
 • Hur tänker kunden vid prispresentation?
 • Vad får kunden att värdera det som köps?
 • Vad minskar kundens priskänslighet?
 • Hur ska priset presenteras?
 • Genomgång av olika metoder för prispresentation
 • Arbete – varför ska kunden köpa trots högre pris?
 • Olika sätt att styra mot beslut
 • Arbete – känner du igen de olika metoderna?
 • Att tänka på vid beslutspåverkan
 • Fraser i beslutsprocessen
 • Vilka möjliga invändningar kan jag som säljare få?
 • Vad är målet med invändningsbehandling?
 • Hur får man fram köpmotstånd och tveksamheter?
 • Vilka typer av invändningar finns det?
 • Vad riktar sig invändningen mot?
 • Arbete – vad döljer sig bakom en invändning?
 • 4 steg inom invändningsbehandling
 • Lås före löfte
 • Träning på invändningsebehandling
 • Roligt ”spel” om inställning till förhandling