Bakgrund


Urval av tidigare jobb

Father Fashion

Enskild firma – handel med konfektion och kosmetika

1994-2012

Fondbytesprogrammet Administration AB

Säljcoach på TM-avdelning

2010-2011

Again AB/Adaco AB/Valora Trade AB

Säljare inom dagligvaruhandel, servicehandel, storkunder, grossister och otraditionell handel samt regionchef för södra Sverige med ansvar för säljare.

1997-2006

Skoog Försäkringsmäkleri AB

Bokade företagsbesök och privatbesök till försäkringsmäklare.

1995-1997

Records & Comics in Malmö

Egen butik som köpte och sålde nya och begagnade LP-skivor, CD-skivor, böcker och videofilmer.

1994-1995

Försäkringsrådet

Telefonbokare

1993-1994

Sak & Liv

Telefonbokare – extrajobb

1993

Rönneholmsgruppen i Malmö

Telefonsäljare – extrajobb

1993

Marknadskontrollen AB

Telefonbokare – extrajobb

1992-1993

Electrolux AB

Säljare

1989

Utbildningar

STRATEGISK FÖRSÄLJNING TILL OFFENTLIG SEKTOR

(Mercell Commerce)

Säljutbildning

2021

Certifierad säljutbildare

(Medavo)

Certifikat

2012

Professionell Försäljning

(Medavo)

12-månaders individuellt anpassat utvecklingsprogram för säljare

2011-2012

PSS Säljträning

(Achieve Global)

Säljutbildning i samband med Skandiaskolan

2010

Privatrådgivare

(Skandiaskolan)

Privatrådgivare, Försäkring, Juridik, Beskattning, Finansiell ekonomi, Förvaltning. Med godkänt resultat genomförd utbildning samt examination och uppfyllda kompetenskrav för Privatrådgivare. Lag- och Avtalsenligt försäkringsskydd, Försäkringsteknik och produkter, Juridik och beskattning, Finansiell ekonomi och förvaltning, Säljträning och Retorik. Examinationen innefattade även de moment om försäkringsförmedlarens roll och ansvar som de uttrycks enligt lagen om försäkringsförmedling (2005:411) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11)

2010

Aktiv Gruppsamverkan

(Medavo)

4-månaders individuellt anpassat utvecklingsprogram för mellanchefer

2009

Resultatinriktat Ledarskap

(Medavo)

12-månaders individuellt anpassat utvecklingsprogram för mellanchefer

2007-2008

Professionell Försäljning

(Medavo)

12-månaders individuellt anpassat utvecklingsprogram för säljare.

2007-2008

Kvalificerad Affärsutveckling

(Medavo)

6-månaders individuellt anpassat utvecklingsprogram för kvalificerad affärsutveckling.

2007-2008

Operativt Ledarskap

(Medavo)

4-månaders individuellt anpassat utvecklingsprogram för operativa ledare

2007

Resultatinriktad Säljledning

(Medavo)

12-månaders individuellt anpassat utvecklingsprogram för säljchefer.

2001-2002

Effektiv kommunikation

(Medavo)

6-månaders säljutbildning och säljträning.

1999

Från säljare till affärsman

(Medavo)

6-månaders säljutbildning och säljträning.

1999

Säljutbildning

(Säljarutveckling AB)

Säljutbildning i 2 steg.

1998

Electrolux Businesschool

(Electrolux AB)

Säljutbildning

1989

Utmärkelser

Topp 50-Sveriges mest rekommenderade säljcoach 2021

(saleseffect)

2021

Dextro Award

(Adaco AB)

”Starkt lysande har denne alltid lika brillianta säljare tagit sig an vår nya uppdragsgivare. Redan på första konferensen i Hindås stod det klart att vår vän skulle bli en vinnare tillsammans med Dextro Energy. Efter Sandhamn fanns det inte uns av tvekan längre, rent ut deklarerades att detta pris skulle tas.

Alltid lika strategisk, började denne målinriktade säljare med att kontrollera kundavtalen så rätt sortiment fanns i butik. När det var klart påbörjades den stora flytten med en så självklart naturlig energi som bara Dextro kan ge. Visst var det trångt om plats ibland, men ett nej är ett nej som oftast blir till ja när denne säljare på ett makalöst smidigt och oprovocerat sätt lyft fram fördelarna med sin idé. Som exempel kan också nämnas grymt fina lösningar med hang-on som tapetserat hela gavlar. Som regel tas det bilder som sänds in till gagn för alla och denna bild var en av de häftigare på länge!

Sista perioden har det fullständigt exploderat med nya kassaplaceringar för Dextro Energy. Att det tar tid med sådant vet alla om och vem som helst hade ju kunnat dra sig för att byta kassasortiment i de större butikerna men det är inget som hindrar denne säljgigant. I de fall det inte kunde lösa sig med fast hyllplats i kassan, fästs det hang-on både högt och lågt i dess absoluta närhet.

Nomineringen blir än mer självklar då vår vän alltid skriver om dessa framflyttade positioner i inforutan på dagrapporten. Jag kan säga att det är en fröjd att läsa dylika! Att siktet är inställt på Dextro Award är egentligen inte konstigt, för alla andra priser hänger redan på väggen hemma i Malmö. Det är med värme och tacksamhet inför denna ödmjuka lagspelare som jag nominerar Jesper Ohlsson till vår första utnämning för Dextro Award!”

2003

Årets säljare DVH

(Again AB)

”Du lämnar aldrig butik innan du är 100% nöjd med resultatet, oavsett om det gäller en enda hyllplats på de mindre butikerna eller om det är en megaexponering på de stora jättarna. Samma sak gäller för det du lämnar ifrån dig i form av olika uppföljningar, alltid korrekt och i rätt tid.

Du lyckas med konststycket att kombinera, din mycket höga säljteknik med en ödmjukhet inför kunden, som oftast resulterar i att orderförslaget accepteras. För att jobba med orderförslag och planering det sitter i ryggmärgen.

Du är jämnheten själv och levererar höga säljresultat på alla artiklar vecka ut och vecka in och håller självklart då också alltid högt besökssnitt.

Du lämnar ingenting åt slumpen utan reagerar direkt om artikelnummer, kampanjer eller leveranser inte är som de ska. Du agerar snabbt så alla får ta del av dina upptäckter, för att minimera att onödiga fel uppstår även för dina medarbetare inom hela organisationen.

Du är en källa till glädje för alla, både på Again och dina kunder, med ditt härliga, engagerade sätt. Du ställer alltid upp på samresor, möten eller andra omständigheter och tillför alltid ditt allra bästa i dessa situationer.

Du slutar aldrig framföra dina synpunkter på vad som kan göras bättre för företaget och våra medarbetare, kombinerat med ett upplägg på hur man kan göra det.

Du har en stor del i att vi gjort stora framsteg på Bergendahls under året.

Du är och har varit, en stor och viktig del av Again ända sedan du började, och det har redan tidigare resulterar i att du blivit hedrad som årets säljare och årets Fisherman’s Friend-säljare.

Det finns bara en som du!”

2002

Årets säljare DVH

(Again AB)

”Du kom in i en helt ny organisation när marknaden förändrades och visade direkt, att genom hårt arbete kan man nå resultat. Du fick pröva olika distrikt och framgångskonceptet visade sig fungera. Långa arbetsdagar är inte ett undantag utan snarare en regel. Att alltid ta sin budget är också en regel som du satt upp för dig själv för att lyckas – hög distribution på samtliga av våra artiklar och med inställningen att kunderna ska ha allt i sortimentet!

Service och affärsmässighet vid dina kundkontakter är också personliga mål som du alltid beaktar. Att resultatet i år är strålande, det är helt klart.

För regionen är du en viktig nyckelspelare, som ställer upp i alla väder och alltid visar stort engagemang för att hela gruppen ska nå ett gott resultat. Dessutom gör du en mycket viktig insats som bollplank för din närmaste chef.

Du har med tiden tagit dig an alltmer betydande arbetsuppgifter och uppdrag. Bl.a. har du lärt upp många nya säljare. Du hade även en framträdande roll i Säljarrådet. Precis som i ditt dagliga arbete, så lämnade du inte heller här något åt slumpen.

Att inte planera är att planera för ett misslyckande. Planering är ett ord som du följer till punkt och pricka. Du har sett till att planera, och du har planerat för ett kanonresultat!

Lycka till!”

2000

Nominerad till Årets säljare DVH

(Again AB)

”Denne säljare har jobbat en tid i företaget nu och visat att man med hårt arbete och en järnvilja kan göra stora framsteg då det gäller försäljning.

Han använder inte klocka under sin arbetsdag utan ser till så att jobbet är väl utfört och att alla kunder på dagens planering är besökta.

Att klara sina budgetmål är snarare regel än undantag.

Han har också ett stort engagemang i allt som rör den egna regionen och är ett mycket uppskattat bollplank för sin säljledare.

Han har alltid tips och idéer på förbättringar och möjligheter för företaget.

Han har bevisat att det på kort tid, på ett helt nytt distrikt, går att få till en mycket hög och jämn försäljning.

Det som också kännetecknar denne säljare är förmågan att ta till sig nya införsäljningssätt, bl.a. genom Medavo-utbildningen, bara det genererar merförsäljning.

Detta är en affärsman som är ett föredöme i butik.

Grattis Jesper Ohlsson!”

1999

Årets Fisherman's Friend-säljare

(Again AB)

”Årets Fisherman’s Friend-vinnare är mycket ambitiös när det gäller arbete med Fisherman’s Friend i butik, både vad gäller hyllan och golvet.

Inte nog med att årets vinnare har överstigit sin helårsbudget 1998, han är också en av de bästa när det gäller distribution av fem smaker och 8 face.

Årets vinnare hittar man ofta i butik långt efter den ordinarie arbetsdagens slut, stående och arbetandes i våra halstablettshyllor med att ge Fisherman´s Friend den bästa positionen av alla.

Under årets sista kampanj med matchracing såg vi ett härligt engagemang att vilja vinna inte bara för sig själv utan för hela sin region. Sällan har det väl skrivits och ringts så många positiva brev och samtal som under denna period.

Av handlarna så upplevs årets vinnare som mycket professionell, långsiktig och seriös samarbetspartner. En utmärkt ambassadör inte bara för Fisherman´s Friend utan för hela Again.

Årets Fisherman’s Friend-vinnare som får åka till ISM i Köln och vara med på den stora Fisherman’s Friend-middagen är Jesper Ohlsson.

Ett stort grattis och tack för ett mycket bra Fisherman’s Friend-år.”

1998

Bästa säljare DVH Special

(Again AB)
1997

Bästa telefonsäljare

(Rönneholmsgruppen i Malmö)
1993