kakpolicy / Integritetspolicy

Kakpolicy

Kaksorter

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor; permanenta kakor som löper ut efter en viss tid och sessionskakor som lagras tillfälligt under tiden du besöker en webbsida.

Cookies kan delas in i fyra kategorier: nödvändiga, funktionella, analyser och marknadsföringskakor. De nödvändiga kakorna är obligatoriska och behövs för att webbsidan ska fungera korrekt. Dessa kakor lagrar inte den typ av information av användare som kan användas för marknadsföring.

Våra kakor

Vi använder endast nödvändiga kakor på vår webbplats.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om du vill veta mer om hur vi hanterar kakor.

Uppdateringar

Uppdateringar och ändringar till denna kakpolicy publiceras på denna sida. Senaste uppdatering skedde 2021-10-08.

Integritetspolicy

Som personuppgiftsbiträde behandlar vi dina personuppgifter enligt instruktioner från våra kunder (personuppgiftsansvarig). För allt som gäller våra kunder hänvisar vi till deras integritetspolicy.

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är av största vikt. Vi behandlar personuppgifter med omsorg och i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR).

När gäller denna policy dig?

Denna integritetspolicy gäller när vi samlar in personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig.

Informationsinsamling och spårning

De olika personuppgifter som vi samlar in och behandlar beskrivs nedan. Vi kommer endast att använda dessa i enlighet med denna integritetspolicy och för de specifika ändamål som anges här.

Kaka

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Vi använder endast nödvändiga kakor på vår hemsida. Du kan läsa vår kakpolicy som beskriver vilka kakor vi använder som anges här.

Du kontaktar oss

Om du kontaktar oss via e-post, telefon, post eller annan form av kommunikation, kan vi hålla register över dessa korrespondenser och deras innehåll för att kunna svara dig korrekt och ge dig bästa möjliga service. Vi kan behandla information som finns i eller relatera till eventuell kommunikation som du skickar till oss (korrespondensdata). Rättslig grund är intresseavvägning.

Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder som genomförs beror på storleken och arten av vår verksamhet. Win-Win Säljkonsult AB avser att följa branschens bästa praxis för att skydda sekretess, integritet och korrespondensdata. Korrespondensdata bearbetas för att kommunicera med dig samt för kommunikationshistorik.

Delning av personuppgifter

Personuppgifter som delas med oss behandlas konfidentiellt. Som regel lämnar vi inte personuppgifter till tredje part.

Dina rättigheter

I EU har du rättigheter när det gäller dina personuppgifter som Win-Win Säljkonsult AB samlar in och använder för de syften som beskrivs i detta dokument. Avseende dina samtliga rättigheter hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndighetens webbsida (Dina rättigheter).

Lagringsperiod

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är lagligt tillåtet och nödvändigt för de relaterade syftena med behandlingen. Lagringsperioden beror på typen av personuppgifter, syften och tillämplig lag och kan därför variera.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan uppdateras och revideras när som helst om det behövs för att återspegla förändringar i vår databehandling, lagar oh personuppgiftsskydd eller annat. Den nuvarande versionen finns på vår hemsida tillsammans med motsvarande publikationsdatum.

För att summera:

Vi samlar in enbart en begränsad mängd information om dig som är nödvändig för att utföra samt förbättra våra tjänster och hemsida. Vi använder inte profilering, vi säljer inte eller på annat sätt sprider dina uppgifter till tredje part, utom till våra partners och leverantörer för att kunna leverera de tjänster/varor/produkter du önskat. Vi använder inte dina uppgifter för andra ändamål än vad vi har specificerat.

Vi ser också till att dina data lagras säkert. Vi tar bort all information som inte längre är nödvändig.

Bra att veta

Vad är intresseavvägning?

Ett berättigat intresse är ett av de sex rättsliga grunderna för behandling enligt GDPR. Ett berättigat intresse kan användas för behandling så länge det inte är till skada för dig som individ i den meningen att den skulle bryta mot dina rättigheter och friheter.

Vid frågor så kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor.

Vid eventuella klagomål har du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.